Kinderen en pubers

hulp voor kinderenKinderen en pubers kunnen op een niet altijd verklaarbare manier niet lekker in hun vel zitten.
En ook al als je het wel denkt te kunnen verklaren, gaat het niet altijd zo maar vanzelf weer over.
Ze trekken zich dan meer terug dan je van ze gewend bent.
Of willen aan bepaalde activiteiten niet (meer) mee doen.
En als ouder ga je je dan zorgen maken.
Hoe goed je het ook probeert te doen als ouder, je weet nooit zeker of dat het resultaat heeft wat je voor ogen had.

Soms heeft het met een veranderde leefsituatie te maken.
Verandering van samenstelling van het gezin kan verwarring geven, hoe goed je het ook probeert in banen te leiden.
Dat je kind het daar moeilijk mee heeft, zegt niet per definitie dat je iets niet goed hebt gedaan.
Het kan ook zijn dat er iets anders is gebeurd waardoor een kind zich anders gaat gedragen.
Maar heeft er  vooral mee te maken dat het ene kind daar zorgelozer mee om gaat dan het andere.

Wat de oorzaak ook mag zijn, het kan zijn dat je kunt vaststellen dat je kind zich op dit moment niet goed voelt en/of niet goed functioneert.
In zijn/haar hoofd heeft zich (onbewust) een strategie opgeslagen die het veiligst lijkt te zijn, maar die niet het handigst lijkt te zijn voor een onbezorgd kinderleven.

In onze praktijk kunnen we met behulp van kindgerichte therapie je kind helpen de ongewenste verschijnselen/last om te zetten in die skills die het kind weer blij en onbezorgd maken.

Voor prijzen zie tarieven.

Open chat